St. Dominic

St. Dominic

Contact Details:

St. Dominic Church
Pazhayannur
Kerala,
Pin : 680587
Ph.No: 225792.

Church Established – 1982.
Vicar : Fr. Jaison Thekkumpuram.
Forane : CHELAKARA FORANE.