St sebastian

St sebastian

Contact Details:

St. Sebastian Church
Chemmannur
Kerala,
Pin : 680517
Ph.No: 211988.

Church Established – 1967.
Vicar : Fr. Varghese Thekkepura VC.
Forane : PALAYUR FORANE.