St sebastian

St sebastian

Contact Details:

St. Sebastian Church
Vaka
Mattom (Post)
Kerala.
Pin : 680602

Church Established – 1976.
Vicar : Fr. Varghese Palathingal.
Forane : MATTOM FORANE.