St sebastian

St sebastian

Contact Details:

St. Sebastian Church
Valappad
Kerala,
Pin : 680567
Ph.No: 2391663.

Church Established – 1500.
Vicar : Fr. James vadakoot.
Forane : PAZHUVIL FORANE.