Jagan Matha Mary

Contact Details:

Vijayamatha Church
Chiyyaram
Chiyyaram Vijayamatha,
Kerala,
Pin : 680026
Ph.No: 2250723.

Church Established – 2002.
Vicar : Fr. James Inchodikaran.
Forane : OLLUR FORANE.