St. Selvanayagi

Contact Details:

Vijayamatha Church
Vellakkarithadam
Chennaippara (Post)
Kerala.
Pin : 680653

Church Established – 1964.
Vicar : Fr. Sunil Chiriyankandath.
Forane : PATTIKAD FORANE.