Amala Annai

Contact Details

Amala Pastoral Center
Venjarammood
Palamkonam P.O.
Marthomagiri
Thiruvananthapuram
Pin : 695 607
Ph : 0472-2196088

Parish Preist

Rev. Fr. Thomas Manianchira