Christ the king

Christ the king

Address:

Christ the King Church
Kariyavattom
Trivandrum.
Ph: 2414248.

Substation:

1. Pangappara
2. Vikas Nagar.

Location