St Joseph

St Joseph

Contact Details:

St. Joseph Church
Kannara
Pin : 680652,
Ph.No: 2282124.

Church Established – 1993.
Vicar : Fr. Job Vadakkan.
Forane : PATTIKAD FORANE.